Републичко такмичење из СВИХ СТРАНИХ ЈЕЗИКА  ( РУСКИ, ЕНГЛЕСКИ, НЕМАЧКИ, ФРАНЦУСКИ, ИТАЛИЈАНСКИ И ШПАНСКИ)   за ученике  основних школа одржаће се дана 3.05.2015.године, са почетком у 10 часова у  БЕОГРАДУ у просторијама основне школе “РАДЕ ДРАИНАЦ“,  ул. Ковиловска бр. 1, Борча.

Тел.  011/33 22 950
Електронска адреса: osdrainac@open.telekom.rs
Пријаве са именима ученика није потребно слати школи, осим уколико недостају или су погрешно написана имена ученика, која ће бити објављена на сајту Друштва, најдаље два дана пре такмичења.
Исправке са списка слати на мејл координатора за сваки страни језик посебно.