Обавештавамо вас да ће се такмичење осмих  разреда основних   школа у знању страних језика ( енглески, руски, немачки, француски, италијански  и шпански)    одржати у основној школи “РАДЕ ДРАИНАЦ “ у Београду  , ул Ковиловска  бр. 1 (тел. 011/ 33 22950,  ел.адреса: osdrainca@open.telekom.rs )  дана 3.05.2015.  године са почетком у 10.00 часова, по следећој сатници:

 

САТНИЦА ТАКМИЧЕЊА

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ МЕСТО
8.30-9.15 Пријем и смештај такмичара, професора и чланова комисија Хол школе
9.15-9.30 Свечано отварање такмичења   сала
9.30-10.00 Распред такмичара по учионицама; Отварање и припрема тестова за дистрибуцију;

 

Учионице  

Простор за рад комисије

10.00-12.00 Писмени део такмичења Учионице
12.00-14.00 Пауза за учеснике на такмичењу и рад комисије за прегледање задатака  
14.00*** Објављивање прелиминарних резултата под шифрама Огласна табла
14.00-14.30 Рад комисије за жалбе и притужбе Учионице у којима су радиле комисије   
14.30-17.00  Усмени део такмичења Учионице 
14.45 -16.30 Дешифровање тестова Простор  за рад комисије 
17.00 -18.00 Припрема коначне ранг листе Припрема диплома Простор  за рад комисије
18.00 – 18.30 Свечана подела диплома  и похвалница, сукцесивно према језицима Сала

***  Напомена: После 14.00, сатница се мора схватити флексибилно, пошто ће зависити од броја кандидата по језицима и од броја кандидата на усменом делу такмичења.

У Београду

  1. 04.2015.