ГРАДСКА СЕКЦИЈА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Састанци се одржавају сваког другог уторка у месецу у Првој бегорадској гимназији у 19.00 часова. Последња је одржана 14. фебурара, а следећа је 14. марта 2017.