Само по себи унапређење наставе страних језика је процес који тече и у оквиру кога наставник, као и образовна установа, имају главну улогу. Ипак, ретке су прилике када наставници различитих језика могу да се нађу заједно, а још мање је посебних прилика када могу да утичу на промене у настави и наставном процесу.

Друштво за стране језике и књижевности Србије решава управо такву потребу. Наш циљ је заједнички наступ на унапређењу научно-истраживачког рада и промоцији наставе страних језика, размена идеја и средстава, међусобна помоћ и истраживање, сарадња са другим стручним друштвима, проширење чланства.

Посебност ДСЈКС огледа се у међусобној сарадњи наставника различитих страних језика који се изучавају у нашем школском систему и једино је удружење које је ангажовано на решавању заједничких проблема свих наставника различитих језика у Србији на свим нивоима образовања.

Надамо се успешној сарадњи са заједничким циљем да утичемо на побољшање наставе и статуса страних језика у образовном систему Србије.

Овде се налазе званични налози ДСЈКС-а на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук.