12.1.2015. у Фармацеутско-физиотерапеутској школи у Београду (Љубе Давидовића 25) покренут је нови облик сарадње и усавршавања наставника са циљем  унапређења наставе енглеског језика.

Професор ове школе  Зорица Ђукић са  колегиницама из стручног већа организовала је панел дискусију на темуPractical Activities. Наставници су у позиву на овај скуп замољени да припреме једну активност коју би предложили и поделили са осталим колегама. Након пленарног излагања Зорице Ђукић, присутни наставници разменили су своје идеје и искуства кроз пријатан разговор и у угодној атмосфери школе домаћина.

Закључено је да је ово одличан пример сарадње и повезивања наставника који би могле да следе и друге школе. Уобичајени састанци стручних већа могу постати много садржајнији и кориснији ако се повежу колеге из суседних школа са општине или града. Кроз овакве сусрете могу се разменити многе корисне идеје, анализирати проблеми и унапредити професионалне компетенције наставника.