Седница Скупштине одржана је 22. децембра 2018. године на Филолошком факултету у Београду, са почетком у 10,00 часова. Седница је завршена у 12,30.

  1. Председница Друштва и председнице секција поднеле су Извештај о активностима од марта 2017. до децембра 2018. који је после дискусије једногласно прихваћен.                                                                                                                                                                                               Преузмите Извештај
  2. Председница Надзорног одбора поднела је Финансијски извештај који је такође једногласно прихваћен.
  3. Скупштина је дала сагласност да нови координатор за такмичења из француског језика буде Анка Топаловић, професор ООШ „Владислав Рибникар“ у Београду.
  4. Скупштина се сагласила са формирањем:
  • Секције професора француског језика Поморавља;
  • Секције професора класичних језика која је истог дана конституисана избором др Горана Видовића за председника и Светлане Марковић за секретара;
  • Радне групе за израду стратегије учења страних језика.
  1. Планови и предлози за период до Изборне скупштине (планиране за јануар 2020.):
  • Даље одржавање активности Друштва: такмичења, семинари, трибине, објављивање гласила Живи језици, организација научних скупова и друго;
  • Нове активности:

а) Израда стратешког документа у вези са учењем живих и класичних језика у нашем систему образовања и васпитања;

б) Акредитација семинара који би се бавио проблематиком избора уџбеника;

в) Организација Смотре пројеката у настави страних језика.

Преузмите презентацију