На Сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављен је допунски Јавни позив за избор експерата за преглед уџбеника и уџбеничких комплета. Више информација на линку:

http://www.mpn.gov.rs/raspisan-dopunski-poziv-za-prijave-za-ekspertizu-rukopisa-udzbenika/