ИЗБОРНА СКУПШТИНА ДРУШТВА

  1. I 2020. у 11,00 часова

Изборна скупштина Друштва за стране језике и књижевности Србије одржаће се у суботу 25. јануара 2020. године, са почетком у 11,00 часова, у учионици број 22 Филолошког факултета Универзитета у Београду (улаз са Студентског трга, приземље, лево).

Предлог дневног реда

  1. Избор радног председништва;
  2. Извештај о активностима од марта 2017. до јануара 2020. и дискусија;
  3. Финансијски извештај и дискусија;
  4. Предлог оквирног плана рада за наредни једногодишњи период;
  5. Предлог и избор чланова управног и надзорног одбора за мандатни период од 2020. до 2023;
  6. Чланство и износ чланарине;
  7. Разно.

Молимо колегинице и колеге да предлоге чланова новог управног и надзорног одбора, уз кратку радну биографију, пошаљу на електронску адресу Друштва dsjksrbija@gmail.com