На састанку Секције универзитетских наставника страног језика струке одржаном 26. 10. 2016. одлучено је да се 29. и 30. 9. 2017. на Учитељском факултету Универзитета у Београду одржи Четврта међународна конференција под називом Страни језик струке и професионални идентитет. Детаљније информације и позив за учешће у раду конференције доступни су на сајту Друштва за стране језике и књижевности Србије у категорији „Конференције“.

Верујемо да ће ова конференција, као и претходне, изазвати велико интересовање колега из Србије и иностранства и бити добра прилика за размену искустава.