Tabela

НАПОМЕНА:

  • Сва такмичења реализоваће се према календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
  • Време почетка општинског такмичења за ученике VIII разреда основне школе је 10 h за енглески и 12 h за остале језике. Ову сатницу није могуће мењати  како би ученици имали могућност да се истог дана такмиче из два страна језика; овим је ДСЈКС изашло у сусрет    иницијативи  наставника, ученика и родитеља.