Ред.број Шифра Име и презиме

ученика

Ш к о л а Предметни наставник Писмени део број бодова Свега Усмени

 

Укупно

РАНГ

I II III IV
1. MOCKING

BIRD 6

Василије Месаровић Девета београдска гимназија Ана Димитријевић 8 5 26 39 20 59       I
2. LARK 7 Ерић Јована Ужичка гимназија Невенка Демировић 6 5 26 37 19 56      II
3. CANARY 13 Антонија Петровски Филолошка гимназија Сања Јоветић 7 6 25 38 17 55      III
4.  

LARK 17

Никола Вуковић Техничка школа Смедерево Снежана Димитријевић Тошковић 7 5 27 39 16 55    III
5. PEACOCK 11 Јелена Радић Девета београдска гимназија Ана Димитријевић 7 5 25 37 17 54     IV

 

 

 

У Београду

19.04.2015.