Састанак Скупштине ДСЈКС одржаће се у недељу 26. фебруара у 12.00 часова, у слушаоници бр. 5 на Факултету политичких наука (Јове Илића 165) у Београду са следећим тачкама дневног реда:
1) Избор председавајућег Скупштине
2) Извештај о раду ДСЈКС у претходном изборном периоду
3) Предлози за измене Статута ДСЈКС
4) Избор нове управе ДСЈКС
5) Избор представника ДСЈКС у НПС-у.
6) Разно