Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. фебруара 2019. године Измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања и Измене и допуне Закона о основном образовању и васпитању којима се враћа бројчано оцењивање Другог страног језика; оцена ће утицати на општи успех ученика.

До ове промене довело је деловање Друштва за стране језике и књижевности Србије и других друштава наставника појединих страних језика (окупљање наставника страних језика на трибинама, слање бројних дописа и сл.) које је било медијски изузетно пропраћено, подршка Националног просветног савета, али у првом реду разумевање које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије показало за наше предлоге уградивши их у текст предлога закона које је Народна скупштина Републике Србије изгласала.

Свима изражавамо захвалност, а наставницима и ученицима желимо успешан почетак другог полугођа.

 

Управа Друштва