НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ИНТЕГРИСАНА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛОЗНИЦИ:

ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

Наставници ОШ “Вук Караџић“ у Лозници урадили су један заједнички дугорочни пројекат интегрисане наставе на тему животиње и показали како се енглески језик може интегрисати са свим школским предметима, омогућујући на тај начин ученицима да на бржи, занимљивији и ефикаснији начин овладају знањима из свих предмета. Пројекат под називом „Животиње“ укључио је и Друштво за заштиту животиња Феникс из Београда, а све то забележила је и екипа РТС-а чији је прилог емитован у програму „Ово је Србија“.

Овај пројекат, чији је координатор колегиница Сања Симић де Граф, професор енглеског језика, уврштен је у Зборник примера добре праксе Савеза учитеља Србије за школску 2018/2019. годину.

Целокупан пројекат са активностима и фотографијама може се видети на линку https://osvukloznica.wordpress.com/aktivnosti/projektiunastavi/projekat-zivotinje/

Друштво за стране језика и књижевности Србије захваљује колегиници Симић де Граф на обавештењу о занимљивим активностима школе и позива колегинице и колеге које имају позитивна искуства у пројектној настави која обједињује стране језике и друге предмете да нас о свом раду известе и евентуално пошаљу линк како би наставници могли да се упознају са што већим бројем примера добре праксе.

 

5. VII 2019.