У оквиру делатности нашег Друштва предвиђено је стручно усавршавање наставника. У складу с тим, Друштво је за период од 2018. до 2021. акредитовало три семинара која обједињују три значајне дидактичке теме, међусобно повезане  и условљене:

  • први семинар, Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика (каталошки број 869), полази од стандарда и исхода као основе у планирању наставе,
  • други, Креативна употреба уџбеника у настави страног језика (каталошки број 878), помаже при одабиру уџбеника као средства за њихово остваривање,
  • а трећи, Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика (каталошки број 860), у креирању и реализацији начина да се провери оствареност исхода и стандарда.

Детаљнији опис може се прочитати на линку Друштва

http://www.dsjksrbija.rs/strucno-usavrsavanje/

 

Молимо заинтересоване активе и школе које желе да буду домаћини у свом граду или региону и организују неки од акредитованих семинара  да се обрате на нашу мејл адресу dsjksrbija@gmail.com или на мејл адресе дате у оквиру обавештења на наведеном линку.

У наставку дајемо табелу са распоредом семинара уговорених за друго полугође школске 2018/2019. године.

РАСПОРЕД СЕМИНАРА

Вредновање и евалуација у настави страних језика

(каталошки број 860)

.Датум Место и школа Пријављивање Циљна група
Април 2019.

(тачан датум биће накнадно објављен)

 

Ваљево, Ваљевска гимназија, Чика Љубина 8  

 

aleksandra.sasa.begovic@gmail.com

 

Наставници страних језика основних и средњих школа (семинар се држи на српском језику)
30.03.2019,

са почетком у 10,00 часова

Београд (тачна адреса биће накнадно објављена)  

 

msajchich@outlook.es

 

Наставници страних језика основних и средњих школа (семинар се држи на српском језику)
13.04.2019. Београд, Италијански институт за културу, Кнеза Милоша 56  

 

katarina.zavisin@gmail.com

Наставници страних језика основних и средњих школа (семинар се држи на српском језику)