Републичко такмичење средњих школа из енглеског језика 14. априла 2018.

Саопштење Централне комисије за енглески језик

Још једном се извињавамо свим учесницима због техничке грешке која се догодила на самом крају целодневног такмичарског дана 14. 04. 2018. у којем је учествовало око 450 ученика средњих школа Србије. Грешка је настала при преношењу података из списка такмичара под шифрама у списак са именима и личним подацима ученика (један је списак био сортиран, а други не), те на листи која је првобитно објављена исказани резултати у колонама Усмени и Тотал нису припадали кандидатима уз чија су се имена нашли. Због уочене грешке, истог дана је повучена ранг листа са сајта Шесте београдске гимназије и приступило се провери свих података и резултата такмичара на ранг листи. Консултована је и комисија за усмени део и проверени су поени у индивидуалним записницима чланова и у заједничком записнику. Евидентирани су тачни подаци и формирана коначна регуларна ранг листа која је објављена на сајту школе домаћина 16. априла (напомињемо да је претходни дан био недеља, нерадни дан за запослене те школе). У међувремену су обављене детаљне провере свих поена такмичара и обавештен је УО Друштва.

Сви смо разочарани због грешке која се догодила, али је урађено једино што је требало и било могуће: провера и исправка свих поена и сачињавање коначне ранг листе. Посебно извињење дугујемо неколицини ученика који су се обрадовали пласману за који се касније испоставило да им не припада. Али било је и обрнутих ситуација и радосних сазнања за неке друге учеснике.

Пре објављивања ранг листе, учесници су уредно обавештени о прелиминарним резултатима на сва три дела писаног теста, наставници су у предвиђеном термину добили на увид тестове својих ученика и имали могућност подношења писаних жалби на које је ауторка теста дала одговоре.

Све фазе овог такмичења спроведене су потпуно регуларно, а резултати учесника вредновани на адекватан начин од стране стручних комисија. Сви ученици који су приступили усменом делу имали су прилику да покажу своју говорну компетенцију коју је вредновала трочлана комисија, прво индивидуално, а затим заједничком средњом оценом.

Сви резултати и поени стечени су потпуно регуларно у све четири фазе такмичења и приказани су у коначној ранг листи.

Извињавамо се још једном учесницима овог такмичења због непријатности којима су били изложени. Позивамо наставнике да се учлане у Друштво за стране језике и књижевности Србије и својим радом и идејама допринесу бољој припреми, организацији и реализацији такмичења из енглеског језика.

Хвала на разумевању.