Како смо већ обавестили чланове Друштва и колеге наставнике страних језика, увидом у нову законску регулативу уочили смо одређене недоследности проистекле из неусаглашености Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању – недоследности које ће, уколико се не отклоне, у великој мери угрозити квалитет постигнућа ученика у знању страних језика.

Управа Друштва је стога затражила састанак са помоћником министра за предшколско и основно образовање и васпитање.

Госпођа Весна Недељковић примила је проф. др Јулијану Вучо, члана Управног одбора Друштва, доц. др Љиљану Ђурић, председника Друштва, и Александру Беговић, секретара Друштва, које су изложиле проблематику. Као најакутнији проблем, издвојило се питање оцењивања ученика на крају I полугођа школске 2017/18. године, али истакнут је и низ других последица тако неповољног статуса Другог страног језика, међу којима је и смањење мотивације за учење језика који се најчешће уче као Други страни језик.

Тумачење добијено на састанку јесте да се поменуте промене не односе на ученике основне школе који су започели учење по претходном Закону о основама система образовања и васпитања и Правилнику о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“, бр. 9/2017, од 30. октобра 2017.). По тим прописима, Други страни језик је обавезно изборни наставни предмет (а не изборни програм, како стоји у новом Закону)  који се бројчано оцењује, и чија оцена утиче на општи успех ученика. Истовремено је речено да ће се министру предочити неусаглашеност прописа, те да ће се приступити њиховом отклањању.

 

Очекујемо да ће се поменуто тумачење у најкраћем року послати школама, али и да ће се до краја ове школске године интензивно радити на уређивању статуса Другог страног језика како у основном тако и у средњем, посебно гимназијском, образовању.

 

Позивамо колегинице и колеге да присуствују Трибини посвећеној овом питању чије смо одржавање планирали између 20. и 30. јануара 2018. године и на коју ћемо позвати помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја за предшколско и основно образовање и васпитање и помоћника за средње образовање.

 

Управа Друштва, уз лепе жеље за предстојеће празнике