Преузмите овде детаљне информације и сатницу семинара

Место одржавања: Дванаеста београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд

Датум: 17. март 2018.

  • Семинар је намењен наставницима свих страних језика у основним и средњим школама
  • Семинар трајe 1 дан а број бодова је 8. (Каталошки број 734 Компетенцијa: K1 Приоритети: 3)
  • Детаљи у вези садржаја и реализатора могу се погледати у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018.
    http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=742&godina=2014/2015

Пријављивање

  • Пријаве учесника за семинар шаљу се координатору (мин 15/макс 30 учесника) :
    Љиљана Поша ( ljiljana.posa@gmail.com 064/ 26 38 568)
  • Плаћање након пријављивања (и добијања профактуре, ако плаћа школа):

Налог за уплату

Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: назив и Каталошки број семинара (Креативна употреба уџбеника / 734 )
РАЧУН: 160-269267- 91 (Интеса Банка ад. Београд)

Прималац: ДСЈКС,Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд