ОДРЖАН ХИТАН САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА СТАТУСА И ОЦЕЊИВАЊА ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Увидом у нову законску регулативу, Друштво за стране језике и књижевности Србије уочило је одређене недоследности проистекле из неусаглашености Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању које ће у великој мери угрозити квалитет постигнућа ученика у знању страних језика.

Састанак Управног одбора хитно је заказан и одржан 21. децембра 2017. године.

Основни проблем  је статус другог страног језика који је уврштен у изборни програм како у основној тако и у средњој школи. Он се обавезно бира (као и опција грађанско васпитање или веронаука), али чињеница да није предмет већ програм повлачи за собом низ негативних последица. Оцењивање је доведено у питање, те се у основним школама оцењује описно и не утиче на општи успех ученика, а у средњим бројчано, што опет није усклађено са кровним законом. Све су ово озбиљни проблеми који ће умањити мотивацију за учење, па самим тим и квалитет постигнућа ученика.

Управни одбор Друштва одлучио је стога да:

  • упути допис министру просвете са предлогом решења наведеног проблема изменом одговарајућих закона;
  • закаже хитан састанак са помоћницима министра за основно и средње образовање и предочи им до каквих последица могу довести овакве одлуке. (У међувремену је потврђен састанак код помоћнице министра за предшколско и основно образовање и васпитање, госпође Весне Недељковић);
  • крајем јануара (између 20. и 30.) организује Трибину о статусу другог страног језика и његовом оцењивању, на коју ће позвати министра просвете и помоћнике;
  • на сајту Друштва редовно објављује расположиве информација о том питању, посебно о резултатима разговора са представницима Министарства како би чланови Друштва могли да прате ангажованост Друштва у решавању искрслих проблема.

 

Управа Друштва