Пријава за семинаре у организацији Друштва (2023. и 2024. година)

Друштво за стране језике и књижевности реализоваће следеће семинаре током 2023. и 2024. године: 1. Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика  Датуми одржавања: а) 21. октобар 2023. у 9.30 часова и б) 23. март 2024. у 9.30 часова 2. Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе…

Details