Настава и учење страних језика се у нашем школском систему реализује у складу са општим принципима који су изнети у Стратегији језичког образовања 2027+

–           Циљ наставе и учења страних језика је развој функционалних знања на страном језику и то на нивоу А2 на крају основношколског образовања, односно Б1+/Б2 на крају средњошколског образовања (зависно од језика и профила);

–            Учењем страних језика се развија вишејезична компетенција која подразумева упоредни развој свих језичких знања, како на матерњем, тако и на страним језицима, с посебним фокусом на развоју функционалне писмености;

–             Учењем страних језика се развија интеркултурна компетенција, која ученика припрема за активно учешће у демократском друштву и целоживотно учење.

За више информација о активностима Друштва у циљу унапређења статуса страних језика, погледајте Архиву.