Настава и учење страних језика се у нашем школском систему ослања на узорну вишедеценијску традицију која подстиче развој вишејезичности од раног узраста. Обавезно учење страног језика од првог разреда основне школе, уз обавезно учење два страна језика током формалног образовања, критеријуми су које негују високо развијени образовни системи у свету, а у нашој земљи чине окосницу језичког образовања.

Друштво за стране језике и књижевности Србије је 2020. године креирало Стратегију језичког образовања 2027+ како би истакло постојеће вредности језичког образовања и поставило смернице за његов даљи развој, а у складу са следећим општим принципима:

–           Циљ наставе и учења страних језика је развој функционалних знања на страном језику и то на нивоу А2 на крају основношколског образовања, односно Б1+/Б2 на крају средњошколског образовања (зависно од језика и профила);

–            Учењем страних језика се развија вишејезична компетенција која подразумева упоредни развој свих језичких знања, како на матерњем, тако и на страним језицима, с посебним фокусом на развоју функционалне писмености;

–             Учењем страних језика се развија интеркултурна компетенција, која ученика припрема за активно учешће у демократском друштву и целоживотно учење.

За више информација о активностима Друштва у циљу унапређења статуса страних језика, погледајте Архиву.