СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА (СЕМИНАРИ)

У делатности које обавља Друштво за стране језике и књижевности Србије спада и стручно усавршавање наставника страних језика. ДСЈКС акредитовало je три семинара предвиђена за наставнике свих страних језика, с обзиром на то да је тематика општег карактера и није спецификована за поједине језике. Желели смо да свима олакшамо рад тако што ћемо се дотаћи теме организације наставе страних језика, повезујући најбитнија документа која трасирају наставу и омогућавају да се унапреди како настава тако и
постигнућа ученика.

Друштво за стране језике и књижевности препоручује наставницима страних језика следеће програме стручног усавршавања:

1. Вредновање и евалуација постигнућа ученика у настави страних језика (каталошки број 860)

2. Стандарди постигнућа и наставни програми као главне смернице за обликовање наставе страних језика (каталошки број 869)

3. Креативна употреба уџбеника у настави страног језика (каталошки број 878)

Семинари су намењени наставницима свих страних језика у основним и средњим школама (енглески, француски, руски, немачки, италијански, шпански).

Семинари трају 1 дан, а број бодова је 8.