Каталошки број програма: 878


Организатор програма: Друштво за стране језике и књижевности Србије, Студентски трг 3, dsjksrbija@gmail.com, 0643708773, 0607171964,


Аутор: Љиљана Поша, професор енглеског језика и књижевности, Физички факултет у Београду


Реализатори: Љиљана Поша, професор енглеског језика и књижевности, Физички факултет у Београду; Катарина Ристановић Ацовић, професор енглеског језика и књижевности, Гимназија „Таковски устанак“, Горњи Милановац; Нада Ћираковић, професор енглеског језика и књижевности, Гимназија Лазаревац; др Валентина Гаврановић, Медицинска школа “Надежда Петровић“


Област: страни језик


Компетенција: компетенције за поучавање и учење


Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)


Општи циљеви: Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика


Специфични циљеви: Теоријска и практична обука наставника у вези избора и ефикасне употребе уџбеника и додатних наставних материјала у настави страног језика. • Подстицање критичког и аналитичког мишљења наставника (анализирање, процена,
адекватан избор уџбеника ) • Познавање законске регулативе и докумената у области образовања (Наставни програми, стандарди постигнућа, Исходи , Акредитовани уџбеници) • Развијање компетенција наставнике за методику наставе страних језика (адаптирање материјала из уџбеника, додатни наставни материјали и активности, планирање наставног часа ) • Примена разноврсних методичких поступака, облика рада и активности у складу са знањем, индивидуалним карактеристикама ученика , стиловима учења , циљевима и исходима часа


Циљна група: наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)


Теме програма:

  1. Избор и ефикасна употреба уџбеника у настави страног језика
  2. Додатни материјали и активности у настави страног језика
  3. Планирање рада на часу
  4. Практичан рад учесника


Број учесника: 30

Трајање програма: дана: 1


Број бодова: 8


Цена: 2000 динара по учеснику (хонорари за реализаторе семинара, путни трошкови, материјал за семинар, освежење, сертификати, организациони послови ДСЈКС)


Контакт за пријаву: Љиљана Поша ljiljana.posa@gmail.com
Плаћање котизације врши се после пријављивања путем (а) готовинске уплате или (б) добијањем профактуре, ако плаћа школа.


Готовинска уплата:
Уплатилац: школа/установа, адреса или лични подаци
Сврха уплате: Каталошки број семинара
РАЧУН: 160-269267-91 ( Интеса Банка ад. Београд)
Прималац: ДСЈКС, Филолошки факултет, Студентски трг 3, 11000 Београд


Плаћање преко централног регистра фактура
Како би се школама благовремено послао предрачун, након пријаве попуните упитник преко следећег линка.