Активности Друштва у циљу заштите и унапређења статуса страних језикаДатум

Предмет

Упућено:

 

02.07.2021.

Иницијатива за измену члана 60 Закона о основама система образовања и васпитање

Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

02.07.2021.

Предлог програма за Трећи страни језик у оквиру Осталих облика образовно-васпитног рада

Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

14.06.2021.

Молба за проверу законитости у раду ОШ „Вук Караџић“ у Ресавици

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

26.05.2021.

Предлог за допуну Стручног упутства о формирању одељења

Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

25.05.2021.

Предлог за ревизију понуде језика у филолошким гимназијама

Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих; Националном просветном савету

05.05.2021.

Предлози за унапређивање статуса страног језик у систему основношколског образовања (материјал предат на састанку у МПНТР 05.05.2021.)

Министарству просвете, науке и технолошког развоја

30.03.2021.

Предлог програма за Трећи страни језик у оквиру Осталих облика образовно-васпитног рада

Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

25.03.2021.

Иницијатива за измену предлога Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању и Закона о основама система образовања и васпитања

Националном просветном савету

23.01.2021.

Указивање на проблеме у вези са пројектом Државне матуре и молба за њихово хитно решавање

Националном просветном савету

17.07.2020.

Указивање на потребу за осавремењивање програма наставе и учења страних језика за средње стручне школе

Националном просветном савету

15.06.2020.

Молба за одржавање састанка председника Националног просветног савета и представника ЗУОВ-а са представницима Друштва

Председнику Националног просветног савета

09.06.2020.

Захтев за усаглашавање новог Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама са Правилником о програму наставе и учења за први разред гимназије

Министру просвете, науке и технолошког развоја

25.05.2020.

Примедбе на план и програм наставе и учења за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност

Министру просвете, науке и технолошког развоја; Националном просветном савету

09.03.2020.

Предлог за ревизију понуде језика у филолошким гимназијама

Министру просвете, науке и технолошког развоја; Националном просветном савету

19.12.2019.

Указивање на проблеме у вези са пројектом Државне матуре и молба за њихово хитно решавање

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

02.07.2019.

Молба за хитно разјашњење несклада између Стручног упутства о формирању одељења и Плана наставе и учења за други разред гимназије

Министру просвете, науке и технолошког развоја; Националном просветном савету

 

18.06.2019.

Предлог текста упутства за рад у групама у II разреду гимназије

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

22.05.2019.

Указивање на проблем изостављања италијанског и шпанског језика са државног испита

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

12.05.2019.

Молба за решавање проблема филолошких гимназија и одељења, указивање на непоштовање прописа у основним школама у којима се уводе језици за које школа не располаже кадром

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

16.11.2018.

Примедба на предлог платних група и платних разреда од 29.08.2018.

Министру просвете, науке и технолошког развоја, помоћнику министра за високо образовање, министру државне управе и локалне самоуправе, Одсеку за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору

 

30.10.2018.

Молба да НПС подржи предлог промене статуса Другог страног језика у изменама и допунама ЗОСОВ-а

Председнику НПС-а

 

27.09.2018.

О дилемама у вези са статусом и оцењивањем Другог страног језика – извештај са Трибине од 20. септембра 2018.

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

28.09.2018.

Примедба на предлог платних група и платних разреда од 29.08.2018.

Министру просвете, науке и технолошког развоја; помоћнику министра за високо образовање

 

31.08.2018.

Захтев за информацију о оцењивању другог страног језика

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

01.06.2018.

Указивање на проблеме у вези са наставом страних језика у систему образовања Србије

Председнику Републике Србије

 

12.04.2018.

Примедба на Уредбу о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017 и 6/2018)

Министру просвете, науке и технолошког развоја; министру државне управе и локалне самоуправе; ректору Универзитета у Београду и председнику КОНУС-а

 

26.02.2018.

Молба за заштиту законитости у вези са наставом страних језика 

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

19.02.2018.

Молба за решавање статуса и оцењивања Другог страног језика

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

24.02.2017.

Статус другог страног језика

Министру просвете, науке и технолошког развоја и помоћницима

 

11.07.2017.

Предлог измене Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (члана 8)

Министру просвете, науке и технолошког развоја

 

08.04.2017.

Мишљење о предлогу наставног плана за пети разред и за други циклус основног образовања и васпитања

Националном просветном савету