Друштво за стране језике и књижевности Србије је добровољно, невладино и непрофитно удружење чији је циљ унапређивање квалитета наставе и учења страних језика. Друштво окупља стручњаке чија је делатност усмерена ка унапређивању наставног рада, усавршавању наставника, популарисању вишејезичности и учења страних, класичних, мањинских, наследних језика, као и знаковног језика. Кључна улога Друштва огледа се у подстицању вишејезичности, кроз стварање стратегије и спровођење политике наставе и учења страних језика у образовном систему Србије, заступање и одбрану стратешких интереса и сарадњу са другим друштвима, организацијама и појединцима, од интереса за струку и науку, у земљи и иностранству.

Потреба да наставници страних језика имају своје стручно друштво постала је евидентна средином 20. века, када учење страних језика код нас, као и у свету, добија посебан значај. Марта месеца 1954. године у Београду је изабран иницијални одбор који су сачињавали представници свих језика који се предају у средњој школи, на факултету и у истраживачким установама које се баве изучавањем страних језика. Овај одбор је израдио начела Друштва, полазећи од тога да се учење страних језика у нашој земљи мора посматрати у светлости економских, друштвених и културних потреба целе наше заједнице, као и међународних односа и веза. Ово је био основ и за први статут Друштва. 23. јануара 1955. године одржана је у Београду оснивачка скупштина, на којој је основано Друштво за стране језике и књижевности НР Србије, са седиштем у Београду и подручјем делатности на територији НР Србије.

Почетак рада Друштва дао је смернице за наш даљи развој и дугогодишње активности које доприносе унапређењу статуса страног језика до данас.