Упоредо са обједињеним напором у подстицању вишејезичности и унапређивању статуса страних, мањинских, класичних и наследних језика, Друштво своје активности реализује кроз рад више секција које су настале из потребе да се препознају специфичности различитих профила наших члановаСекцијеГрадска секција професора енглеског језика


Градскa секцијa наставника енглеског језика редовно одржава састанке сваког другог уторка у месецу, од 19 часова, у просторијама Пете београдске гимназије. Током пандемије секцијa се није уредно састајала, али је план да се то чини у будућности. У плану је и организација тематских састанака на којима ће се размењивати идеје из наставне праксе, као и прављење организационих тимова за реализацију такмичења у одређеној календарској години. Изабрани наставници пратили би све фазе такмичења на свим нивоима и давали свој допринос у професионалном и организационом погледу.


Секција универзитетских наставника страног језика струке


Секција окупља наставнике страних језика струке наших државних и приватних универзитета, као и на високим струковним школама. Она се бави различитим изазовима са којима се они у свакодневном раду сусрећу, покушава да универзитетској, али и широј друштвеној заједници укаже на растући значај наставе и учења страног језика струке које је једно од најсавременијих питања глотодидактике.


Секција наставника италијанског језика


Секција наставника италијанског језика основана је под окриљем Друштва за стране језике и књижевности 2018. године и окупља све оне који се баве наставом италијанског језика у Србији на основношколском, средњошколском и универзитетском нивоу, као и све друге италијанисте који се занимају за питања учења и наставе италијанског језика.


Француска секција Поморавског округа


Француска секција Поморавског округа основана је 2018. године са циљемпопуларизације и промоције француског језика.