Секција наставника италијанског језика основана је под окриљем Друштва за стране језике и књижевности у јуну 2018. године и окупља све оне који се баве наставом италијанског језика у Србији на основношколском, средњошколском и универзитетском нивоу, као и све друге италијанисте који се занимају за питања учења и наставе италијанског језика.

Идеја да се наставници италијанског језика окупе у оквиру Друштва проистекла је из потребе да се колегинице и колеге из целе Србије повежу и остваре бољи контакт, размењују мишљења и искуства и на тај начин континуирано и заједнички раде на унапређивању наставе италијанског језика и бољем положају наставника, као и на очувању статуса италијанског језика као предмета у образовном систему Србије. Теме којима се чланови Секције баве на својим састанцима веома су разноврсне и крећу се од методичко-дидактичких питања везаних за свакодневни рад са ученицима и праћење савремених тенденција и иновација у настави, преко питања стручног усавршавања наставника, тестирања, креирања дидактичких материјала и припреме за такмичења до проблема везаних за очување позиције и статуса италијанског као другог страног језика у школском систему Србије.

Поред редовних састанка, чланови Секције добијају сва доступна обавештења о значајним догађајима и позиве на предавања, представљања публикација и све манифестације релевантне за нашу струку.

Сви они који су заинтересовани да се учлане, поставе питање, дају сугестију или предложе нове активности захваљујући којим би Секција још успешније обављала свој задатак, могу нам се јавити путем мејла: sekcijanastavnikaitalijanskog@gmail.com