Једна од најзначајнијих активности Секције је организовање међународних конференција посвећених страним језицима струке, а које се одржавају сваке треће године, увек на неком другом факултету Универзитета у Београду. Ове конференције окупљају универзитетске наставнике и стручњаке из Србије, али и бројних других земаља са више континената и увек третирају теоријска и практична питања наставе страних језика струке у високом и средњем стручном образовању. Прва је одржана 2008. под  називом Језик струке: теорија и пракса, а наредна 2011. године под називом Страни језик струке: изазови и перспективе. Трећа конференција, одржана 2014. године, носила је назив Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност, а четврта организована 2017. Страни језик струке и професионални идентитет. Пета конференција је одржана 2021. године под називом Језик – Струка – Наука – 2.1.

Приказ и садржај Зборника са прве конференције Језик струке: теорија и пракса (2008)

Преузмите

Приказ и садржај Зборника са друге конференције Страни језик струке: изазови и перспективе (2011)

Преузмите

Зборник са треће конференције Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност (2014)

Преузмите

Зборник са четврте конференције Страни језик струке и професионални идентитет (2017)

Преузмите

Зборник са пете конференције Језик – Струка – Наука – 2.1 (2021)

Преузмите