У саставу Друштва за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС) од 2003. године активно ради и Секција универзитетских наставника страног језика струке (СУНСЈС).

Основана како би се унапредио положај наставника и статус предмета, Секција окупља наставнике страних језика струке на нефилолошким факултетима наших државних и приватних универзитета, као и на високим струковним школама. Она се бави различитим проблемима са којима се они у свакодневном раду сусрећу, покушава да универзитетској, али и широј друштвеној заједници укаже на растући значај наставе и учења страног језика струке које је једно од најсавременијих питања методике наставе страних језика и једна од области које код нас још чекају на адекватна теоријска утемељења и практична решења. Секција тежи унапређивању научно–истраживачког рада и стручног усавршавања професора, бави се проблематиком наставе и учења страних језика струке и креирањем уџбеничке литературе и речника, предлаже нека решења везана за стратегије и спровођење наставе страних језика струке, настојећи да се усагласи са европским и светским тенденцијама. Секција настоји да популарише учење страних језика струке указујући на значај њиховог константног учења током свих нивоа студија, посебно инсистирајући на развоју вишејезичности у Србији.

Једна од најзначајнијих активности Секције је организовање међународних конференција посвећених страним језицима струке, а које се одржавају сваке треће године, увек на неком другом факултету Универзитета у Београду. Ове конференције окупљају универзитетске наставнике и стручњаке из Србије, али и бројних других земаља са више континената и увек третирају теоријска и практична питања наставе страних језика струке у високом и средњем стручном образовању. Прва је одржана 2008. под називом Језик струке: теорија и пракса, а наредна 2011. године под називом Страни језик струке: изазови и перспективе. Трећа конференција, одржана 2014. године, носила је назив Страни језик струке: прошлост, садашњост, будућност, а четврта организована 2017. године Страни језик струке и професионални идентитет. Пета међународна конференција Језик – Струка – Наука – 2.1 одржана је 24. и 25. априла 2021. године у Београду, а због неповољне епидемиолошке ситуације одржана је у онлајн режиму.

Секција организује и трибине посвећене актуелним стручним питањима, попут оне од 23. 2. 2017. на којој се разговарало о положају страних језика струке у нашем високом образовању. Чланови Секције редовно се окупљају на састанцима на којима се представљају публикације наших колега: уџбеници намењени студентима разних струка и факултета, стручни речници и глосари, приручници и монографије из области методике наставе страних језика струке итд.

Настојећи да унапређујемо рад Секције и помогнемо свим нашим колегама, увек смо отворени за нове идеје, предлоге и питања која можете послати на мејл: sunsjs.beograd@gmail.com.