Издавачка делатност Друштва за стране језике и књижевности Србије одвија се у више домена који подразумевају израду приручника за наставу, учење и евалуацију страних језика, научно-истраживачку делатност, тематске монографије, као и различита издања чији је циљ популаризација науке о језику и подстицање вишејезичности.

Збирке тестова

Збирке такмичарских тестова за енглески, италијански, руски, француски и шпански језик намењене су ученицима и наставницима основних и средњих школа. На њиховој изради радили су аутори и координатори такмичења страних језика.

Збирке су доступне члановима уз плаћену годишњу чланарину.

Више информација о учлањењу у ДСЈКС, видети

Часопис Живи језици

Часопис Живи језици, основан 1957. године, објављује радове из области глотодидактике, лингвистике и примењене лингвистике, филологије и студија културе, као и библиографије, хронике и приказе научне, стручне, уџбеничке и приручне литературе. Часопис је отвореног приступа, а прилози пролазе кроз процес двоструке
анонимне рецензије.

Позив за предају прилога отворен је целе године, а претходне радове можете погледати путем сајта часописа Живи језици.

Издања Друштва

У својој намери да подстакне истраживања у области науке о језику, науке о књижевности, глотодидактике, језичке образовне политике и сродних дисциплина Друштво за стране језике и књижевности позива ауторе да доставе предлоге својих публикација. Након процеса унутрашње рецензије и позитивног одговора, предлог рукописа биће прослеђен спољним рецензентима.

Овим путем желимо да подржимо научне и стручне радове независних аутора, али и свих колега са којима делимо заједнички циљ унапређивања статуса страних, класичних, мањинских и наследних језика. Контактирајте нас путем мејла izdanja.dsjks@gmail.com.