Шеста међународна конференција ЈЕЗИК СТРУКЕ И НАУКЕ: ПРИСТУПИ И СТРАТЕГИЈЕ

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Секција универзитетских наставника страног језика струке и Филозофски факултет Универзитета у Београду позивају вас на Шесту међународну конференцију ЈЕЗИК СТРУКЕ И НАУКЕ: ПРИСТУПИ И СТРАТЕГИЈЕ.

Прво позивно писмо

Друго позивно писмо

Формулар за пријаву

Информације о уплати котизације

6th International Conference LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: APPROACHES AND STRATEGIES

The Foreign Language and Literature Association of Serbia, the Language for Specific Purposes Special Interest Group and the Faculty of Philosophy, University of Belgrade are pleased to invite you to the 6th International Conference LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES: APPROACHES AND STRATEGIES.

First Call for Papers

Second Call for Papers

Speaker Proposal Form

Payment instructions