Чланови УО и проширеног УО ДСЈКС изабрани на скупштини 25. I 2020.

(азбучним редом)

Име и презиме Функција Електронска адреса
1. Ана Вујовић Члан Ana.Vujovic@uf.bg.ac.rs 
2. Слатка Вучинић Секретар slatka.vucinic@yahoo.com
3. Данијела Ђоровић Члан ddjorovi@f.bg.ac.rs
4. Ана Јовановић Заменик anajovano@gmail.com
5. Борис Пендељ Члан bpendelj@gmail.com
6. Маријана Продановић Члан mprodanovic@singidunum.ac.rs
7. Борислав Ракочевић Члан borarakocevic@yahoo.com
8. Миле Сајчић Члан msajchich@outlook.es
9. Биљана Чубровић Председник biljana.cubrovic@fil.bg.ac.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР ИЗАБРАН НА СКУПШТИНИ ОДРЖАНОЈ 25. I 2020.

(азбучним редом)

Име и презиме Функција Електронска адреса
 1. Катарина Завишин Члан katarina.zavisin@gmail.com
 2. Ненад Миладиновић Члан nenad_miladinovic@yahoo.com
 3. Катарина Петровић Члан katarina.petr84@gmail.com

КООРДИНАТОРИ ТАКМИЧЕЊА 2020.

Име и презиме Координатор Електронска адреса
1. Душица Блажић Општи dusicablazic011@gmail.com
2. Татјана Ћосић За енглески језик tanja.cosic62@gmail.com
3. Данијела Ђоровић За италијански језик ddjorovi@f.bg.ac.rs
4. Александра Беговић За немачки језик aleksandra.sasa.begovic@gmail.com
5. Снежана Марковић За руски језик snezana238@sbb.rs
6. Aнка Топаловић Радман За француски језик 011anci@gmail.com
7. Миле Сајчић За шпански језик msajchich@outlook.es

Чланови УО и проширеног УО ДСЈКС у периоду од 26. фебруара 2016. до 25. јануара 2020.

Преузмите

Чланови УО и проширеног УО ДСЈКС у периоду од 30. новембра 2013. до 26. фебруара 2016.

Преузмите

Администратор сајта

Данијела Љубојевић danijela.ljubojevic@gmail.com