Друштво за стране језике и књижевности реализоваће следеће семинаре током 2023. и 2024. године:

1. Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика 

Датуми одржавања: а) 21. октобар 2023. у 9.30 часова и б) 23. март 2024. у 9.30 часова

2. Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе страних језика

Датуми одржавања: а) 25. новембар 2023. у 9.30 часова и б) 16. март 2024. у 9.30 часова

Пријавни формулар налази се на следећем линку.