Позив за Међународно саветовање наставника немачког језика у Бечу 2022. године

Преузмите позив


 

Семинар Француски као језик струке и француски за академске намене

Учитељски факултет Универзитета у Београду

19 – 23. 3. 2018.

У организацији Секције универзитетских наставника страног језика струке и Учитељског факултета, а уз подршку Универзитетске агенције франкофоније и Француског института у Београду, на Учитељском факултету је од 19. до 23. марта 2018. одржан семинар о француском као језику струке и о француском за академске намене.

Предавач је била Шантал Парпет, еминентни стручњак у овој области и наставник на Универзитету Лион 2, а полазнице семинара биле су универзитетске наставнице француског језика са нефилолошких и филолошких факултета, као и неколико студенткиња докторских и мастер студија.

После веома динамичних пет радних дана и корисних размена искустава и предлога, договорено је да сви учесници припреме листове са наставним материјалом који би били постављени како на сајтове Друштва за стране језике и књижевности Србије и Удружења професора француског језика Србије, тако и на платформу IF-prof. Намера је да знања стечена на овом семинару на тај начин постану доступна већем броју професора француског језика.