На седници одржаној 6. XII 2018. године Управа Друштва је донела нове пропозиције за такмичења ученика основних школа и за такмичења ученика средњих школа у знању страних језика. Молимо вас да нове пропозиције преузмете са сајта Друштва и да се упознате са изменама.

Најважнија измена односи се на ограничавање броја учесника на окружно/градском и на републичком нивоу, као и на усменом делу републичког такмичења.

Остале измене нису велике и циљ им је првенствено да се отклоне одређене нејасноће које су постојале у претходном тексту.

Календар смотри и такмичења за одговарајућу школску годину доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

КАЛЕНДАР такмичења и смотри 19-20

Молимо све учеснике да пре доласка на такмичење проуче пропозиције такмичења (ОШ, СШ) и да родитељи потпишу изјаву о обради и коришћењу података.

Изјава за одобрење и коришћење личних података

Координатори такмичења 2020.

Име и презиме Координатор Електронска адреса
1. Душица Блажић Општи dusicablazic011@gmail.com
2. Татјана Ћосић За енглески језик tanja.cosic62@gmail.com
3. Данијела Ђоровић За италијански језик ddjorovi@f.bg.ac.rs
4. Александра Беговић За немачки језик aleksandra.sasa.begovic@gmail.com,
5. Снежана Марковић За руски језик snezana238@sbb.rs
6. Aнка Топаловић Радман За француски језик anci011@eunet.rs
7. Миле Сајчић За шпански језик msajchich@outlook.es