Молимо све учеснике да пре доласка на такмичење проуче пропозиције такмичења и да родитељи потпишу изјаву о обради и коришћењу података.

Изјава за одобрење и коришћење личних података