ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Такмичење у знању страних језика организује се за следеће категорије:

  1. Први страни језик: у овој категорији такмиче се ученици који прате програм наставе и учења за Страни језик у средњој школи.
  2. Други страни језик: у овој категорији такмиче се ученици који прате програм наставе и учења за Други страни језик у средњој школи.
  3. Специјална категорија: у овој категорији такмиче се ученици који прате редован програм наставе и учења у Републици Србији за одговарајући страни језик.

ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА ПО НИВОИМА

Такмичење у знању страног језика организује се на следећим нивоима:

  1. школском,
  2. окружном/ градском и
  3. републичком.

Календар такмичења можете видети овде.
Пропозиције такмичења можете видети овде.
Структуру теста можете видети овде.
Записници са такмичења:

  • записник са школског такмичења се налазе овде и
  • записник са градског/окружног такмичења се налазе овде.

Остала документа се могу видети овде.