ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЗНАЊУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Место одржавања: Филолошки факултет у Београду

Датум и време: 1.12.2015. ,  18h – 19:40h

Модератори: Оливера Дурбаба (председница ДСЈКС), Душица Блажић (главни координатор такмичења за све језике), Љиљана Поша (координатор такмичења за енглески језик)

Учесници: Арсић Бојана, Брковић Ивана, Тодоровић Светлана, Вукадиновић Тамара, Драгана Тијанић Борић, Катарина Поповић, Љиљана Цветковић, Лидија Бракус, Марица Илић, Татјана Ћосић, Јадранка Матић, Весна Милић (Наставници енглеског језика основних и средњих школа)

 

Трибину је отворила председница ДСЈКС и упознала присутне са разлозима организовања овакве трибине и активностима Друштва у реализацији такмичења из страних језика.

Душица Блажић је изнела податке о броју ученика који су учествовали на различитим нивоима такмичења и оствареним резултатима (пласирани на прва три места). Такође се осврнула на организационе послове које чланови Друштва обављају у припреми такмичења: ангажовање аутора тестова и рецензената, штампање и дистрибуција тестова, проналажење школа домаћина за градско и републичко такмичење, распоређивање ученика по учионицама, ангажовање наставника за дежурства на такмичењу и за комисију која прегледа тестове, извештавање о реализацији и ранг листе такмичара  итд.

Љиљана Поша је упознала присутне са два писма које је Друштво добило у вези такмичења (*у прилогу) и презентовала све појединачне примедбе / сугестије наведене у тим дописима.

 

Присутни наставници су са жаљењем констатовали да на Трибини нема никога од многобројних потписника писма. Учесници су изнели мишљење да су многе примедбе у писму доста уопштене и да не нуде конкретан предлог за превазилажење уоченог проблема.

 

На Трибини је јасно истакнуто да се такмичења спроводе према Пропозицијама које су заједничке за све стране језике, а сачињене су уз уважавање Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика ОШ и СШ (Министарство просвете, науке и тех.развоја Републике Србије).

Решења за превазилажење свих уочених проблема морају се тражити у оквиру Пропозиција и предлагати конкретна решења која ће у оквиру тог документа омогућити да се предупреде проблеми на које наставницди указују

 

Разговарано је о свим ситуацијама и проблемима наведеним у писмима групе наставника и удружења НЕЛТА:

 

  • Примереност тестова интелектуалним способностима ученика (примедба на задатак о сервисирању аутомобила, Такмичење ОШ 2015,) – прочитан је и анализиран задатак у целини и констатовано је да задатак не тражи никаква стручна знања из те области већ лексику за комуникативне функције из свакодневног живота (слагање, неслагање, упућивање молбе/наредбе, скретање пажње …);

РЕШЕЊА: 1. sounds / looks/ seems   2.serious / right   3. noise   4.know/ 5.disagree   6.ask / tell / order/ call / get  7.at / over   8.the/   9.any/  10.Look

 

  • Захтеви у тестовима,усаглашеност са наставним програмом, детаљан Кључ решења

 

Сви аутори добиају важеће наставне програме према којима састављају тестове и до сада никада конкретно није указано на садржај теста који не постоји у наставном програму. Израда тестова поверавана је до сада наставницима основних, средњих школа и факултета из различитих градова Србије. Један од великих изазова у изради тестова јесте безбедност и тајност која мора бити максимално обезбеђена.

Типови задатака који се појављују у тестовима су уобичајени  и присутни у скоро свим уџбеницима, граматикама, приручницима.

Учесници Трибине су се сложили да је појава решења која нису присутна у Кључу уобичајена ствар коју скоро сви наставници страног језика доживљавају у својој наставној пракси. Управо из тог разлога тестове прегледају стручне комисије наставника ( 10 – 20 чланова) којима је омогућено консултовање са аутором, а такође и право заједничког одлучивања о признавању одговора који је исправан / логичан а није наведен у Кључу.

Ако се предлаже да тестове састављају наставници који предају у ОШ / СШ, онда је логично да су Комисије које прегледају тестове компетентне за такав рад  јер су састављене од истог профила наставника.

 

Закључак:a.    Ово право чланова стручне Комисије за прегледање тестова треба јасно истаћи у Кључу заједно са телефоном аутора теста.b.    Општинске и градске комисије достављаће кратак извештај о реализацији такмичења који ће обухватати: имена чланова комисије, списак пласираних ученика, кратак извештај/образложење о признатим одговорима мимо Кључа.

c.    Форма извештаја биће благовремено објављена на сајту Друштва или достављена уз Кључ теста

d.    Аутори тестова треба да избегавају задатке / питања са много решења.

 

  • Праг знања и предлог да се спусти на 50% знања

Овај предлог није реалан обзиром да се ради о такмичењу најбољих ученика. Број бодова дефинисан је у Пропозицијама на основу Упутства Министарства просвете у коме је било препоручено да проценат показаног знања буде 80%.

 

  • Вредновање знања које је стечено у државним (а не у приватним) школама –

Друштво може и треба да се стара да садржаји који се тестирају буду у складу са Наставним програмима за државне школе.

Чињеница је да учење енглеског језика превазилази школу и учионицу. Ученици га усавршавају додатним учењем у приватним школама, слушањем музике, гледањем филмова, Интернет итд. Ако инсистирамо искључиво на школском знању, онда би требало да се такмичи искључиво профил ученика који има само искуство учења у школи. То није могуће обезбедити ни проверити податке ученика које школе пријављују за такмичење.

Дугогодишње искуство показује да на такмичења из енглеског језика долази огромна већина ученика који овај језик нису учили само у школи.

 

  • Учешће у раду Друштва колега које нису из Београда

Значај ангажовања наставника страних језика у професионалним удружењима је веома важан али зависи и од наше личне иницијативе и ангажовања. Друштво жели да обухвати што више наставника, али неопходно је повезивање и удруживање најпре на локалном нивоу. Добри примери су Градска секција за енглески језик из Београда (састаје се сваког другог уторка у месецу и упркос многим тешкоћама опстаје и наставља са радом), а такође и Удружење наставника енглеског језика из Ниша (NELTA)

 

  • Организација такмичења за све разреде у ОШ

Друштво тренутно није у могућности да прошири број такмичења које спроводи (организациони, материјални разлози, календар такмичења …). За похвалу је иницијатива колега из Ниша (NELTA) који за ову школску годину планирају пилот такмичења за ученике 7. разреда (школско и градско).

 

На трибини је разговарано о изузетној важности психолошке припреме ученика ОШ за такмичења. Искуство показује да на такмичења долазе ученици из многих школа у којима није обављено школско такмичење. Управо тај ниво такмичења је битан јер омогућава да ученици осете такмичарску атмосферу, да одмере и упореде знања са вршњацима у својој школи, да буду рангирани и сл.

 

Закључак:Школско такмичење је обавезан ниво такмичења и потребно је спроводити контролу његове реализације. 

 

 

 

Београд

2.12.2015.