ДСЈКС улаже велике напоре да добије тумачење Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину од 22. 06. 2020. године.

Наиме, председница Друштва се обратила МПНТР и министру Шарчевићу 9. јуна 2020. године, уочи објављивања Стручног упутства за шк.2020/21. захтевом за усаглашавање  Стручног упутства са Програмом наставе и учења за гимназије. После објављивања Стручног упутства, ДСЈКС је 15. јуна 2020. год. тражило састанак са Председником Националног просветног савета, проф. Р. Стојковићем и представницима МПНТР и ЗУОВ. Састанак који је заказан за 8. јули 2020. у просторијама НПС отказан је због тренутне епидемиолошке ситуације 6. јула 2020. и тренутно се тражи алтернативно решење за овај састанак. Делегација ДСЈКС која ради на овом задатку састављена је од три члана УО ДСЈКС – проф. др Ане Јовановић, проф. др Бориса Пендеља и проф. Борислава Ракочевића, као и проф. Снежане Марковић, представнице ДСЈКС у НПС. Поред разјашњења у вези са бројем ученика у групи на часовима страног језика размотриће се и следеће теме:

1. Фонд часова првог и другог страног језика

2. Заступљеност латинског језика у гимназијском образовању

3. Остваривање исхода и стандарда који се тичу наставе страних и класичних језика у средњим школама

Позивамо чланство да нам се обрати путем имејл-адресе и предочи евентуалне проблеме о којима треба разговарати са представницима МПНТР.

УО ДСЈКС