Живи језици, часопис за стране језике и књижевности

Živi jezici, Journal for Foreign Languages and Literatures

ISSN: 0514-7743

Часопис Живи језици се може бесплатно преузети ОВДЕ.

ПОЗИВ ЗА АУТОРЕ

Са посебним задовољством вас позивамо да доставите своје радове за часопис Живи језици у издању Друштва за стране језике и књижевности Србије и Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Часопис Живи језици појавио се 1957. године и у континуитету је као реномирано гласило Друштва за стране језике и књижевности излазио све до 1993. године. У њему су своје радове објављивали великани српске и иностране филологије. Са жељом да се ова вишедеценијска традиција настави, часопис је обновљен 2016. године, управо на 60-годишњицу покретања часописа.

У часопису Живи језици могу се објављивати радови из области глотодидактике, лингвистике и примењене лингвистике, филологије и студија културе, као и библиографије, хронике и прикази научне, стручне, уџбеничке и приручне литературе. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање некој другој публикацији не могу бити објављени у Живим језицима.

Рок за пријем радова за објављивање у петој свесци часописа је 15. новембар 2020. године. Радове обликоване у складу са приложеним Упутствима за ауторе потребно је доставити редакцији на адресу zivi.jezici@fil.bg.ac.rs. Одлука о објављивању радова вршиће се на основу исхода анонимних двоструких рецензија.

С поштовањем и жељом за будућом сарадњом,

Уредништво часописа Живи језици


Call for Papers

5th volume

The Association for Foreign Languages and Literatures of Serbia and the Faculty of Philology are pleased to invite contributions for the next volume of the international journal Živi jezici: Journal for Foreign Languages and Literatures.

The journal Živi jezici was established by the Association for Foreign Languages and Literatures in 1957 to provide a forum for scholars and researchers in the field of philology, linguistics, literature, cultural studies, and other related disciplines. The journal, renewed in 2016 on its sixtieth anniversary, is an open access, blind peer-reviewed journal dedicated to promoting scholarly exchange among researchers and teachers of modern languages.

The journal Živi jezici is published yearly and is now accepting submissions for the fifth volume. Submissions prepared according to the Guidelines should be sent to zivi.jezici@fil.bg.ac.rs by November 15, 2020.

Editorial Board