Живи језици, часопис за стране језике и књижевности

Živi jezici, Journal for Foreign Languages and Literatures

ISSN: 0514-7743

ПОЗИВ ЗА АУТОРЕ

Са посебним задовољством вас позивамо да доставите своје радове за часопис Живи језици у издању Друштва за стране језике и књижевности Србије и Филолошког факултета Универзитета у Београду.

У часопису Живи језици могу се објављивати радови из области глотодидактике, лингвистике и примењене лингвистике, филологије и студија културе, као и библиографије, хронике и прикази научне, стручне, уџбеничке и приручне литературе. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање некој другој публикацији не могу бити објављени у Живим језицима.

Рок за пријем радова за објављивање у шестој свесци часописа је 1. септембар 2021. године. Радове обликоване у складу са Упутствима за ауторе потребно је доставити редакцији путем OJS платформе часописа  Живи језици https://zivijezici.fil.bg.ac.rs/index.php/zivijezici. Одлука о објављивању радова вршиће се на основу исхода анонимних двоструких рецензија.

С поштовањем и жељом за будућом сарадњом,

Уредништво часописа Живи језици

CALL FOR PAPERS

The Association for Foreign Languages and Literatures of Serbia and the Faculty of Philology are pleased to invite contributions for the next volume of the international journal Živi jezici: Journal for Foreign Languages and Literatures.

The journal Živi jezici was established by the Association for Foreign Languages and Literatures in 1957 to provide a forum for scholars and researchers in the field of philology, linguistics, literature, cultural studies, and other related disciplines. The journal, renewed in 2016 on its sixtieth anniversary, is an open access, blind peer-reviewed journal dedicated to promoting scholarly exchange among researchers and teachers of modern languages.

The journal Živi jezici is published yearly and is now accepting submissions for the sixth volume. Submissions prepared according to the Guidelines should be sent via Journal website by September 1st, 2021.

 Editorial Board