САСТАНАК СА ПОМОЋНИКОМ МИНИСТРА ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 26. XII 2017. године

Како смо већ обавестили чланове Друштва и колеге наставнике страних језика, увидом у нову законску регулативу уочили смо одређене недоследности проистекле из неусаглашености Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању – недоследности које ће, уколико се не отклоне, у великој мери угрозити квалитет постигнућа…

Details